מתא״ם

מתא״ם

מתא״ם
מבחן לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה 

אם אתם בדרך להיות פסיכולוגים, חשוב שתכירו את מבחן/בחינת המתא״ם. לבחינה, שהציון שלה משמש כקריטריון מיון משמעותי ברוב המגמות לתואר שני, אופי שונה ממרבית הבחינות בחוג לפסיכולוגיה. כפי שאתם בטח יודעים, היא גם נחשבת לבחינה מורכבת ומאתגרת במיוחד. בדף זה ריכזנו עבורכם מידע חשוב על מבנה הבחינה, השימוש בציון שלה, הרישום אליה ועוד.
אנחנו ממליצים לכם לעבור בין הטאבים בדף, לקרוא ולהכיר.

בחינת המתא"ם מורכבת משני פרקים:
פרק א – ידע והבנה בשיטות מחקר בפסיכולוגיה – כולל 40 שאלות, אורך כשעתיים ומהווה 30% מהציון הכללי.
פרק ב – הבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה – כולל ארבעה טקסטים ו-50 שאלות, אורך כשלוש שעות ומהווה 70% מהציון הכללי.

פרק א' – ידע והבנה בשיטות מחקר בפסיכולוגיה

פרק זה כולל 40 שאלות בנושאים: הערכה, שיטות מחקר בפסיכולוגיה ושימוש בכלים סטטיסטיים במחקר פסיכולוגי. הזמן המוקצב לפרק זה הוא כשעתיים שלאחריהן ישנה הפסקה של 30 דקות. פרק זה מהווה 30% מהציון בבחינה.

הפרק כולל שלושה סוגים עיקריים של שאלות:

א. שאלות רבות ברירה (אמריקאיות) – בדומה לשאלות המופיעות במבחנים בסטטיסטיקה או בפסיכולוגיה ניסויית / שיטות מחקר במוסדות האקדמיים. השוני המרכזי בין שאלות הבחינה לשאלות בתואר הראשון הוא בהיותן אינטגרטיביות- שאלות רבות משלבות בין תחומי תוכן שונים, כגון שאלה השואלת על הקשר בין הסתברות לקשר סטטיסטי, או בין קונטרסטים למהימנות.

ב. ביקורת מחקרים – שאלות פתוחות ממוקדות ובהן תיאור קצר של מחקר או ניסוי ובו בעיה מחקרית מרכזית אחת הנוגעת להיבטים מתודולוגיים שונים, כגון: מערך המחקר, המניפולציה המחקרית, הדגימה, השימוש בכלים הסטטיסטיים וכו'. יש לזהות את הבעיה ולהסביר במה היא פוגעת.
האתגר בשאלות אלה הינו איתור הבעיה המחקרית המרכזית בסבך האפשרויות המתודולוגיות, וכתיבה נכונה ומדויקת של התשובה.

ג. אשכולות מחקרים – תיאור קצר של מחקר המלווה במספר שאלות, מרביתן רבות ברירה וחלקן פתוחות ממוקדות, הדורשות ניתוח והבנה של הנעשה במחקר ויישום מיידי של עקרונות מתודולגיים ו/או סטטיסטיים על עולם המחקר המתואר.

פרק ב' – הבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה

פרק הבנת הטקסטים הוא הפרק השני בבחינה. הפרק כולל ארבעה קטעי קריאה באנגלית, כל קטע מבוסס על מאמר באחד מתחומי הפסיכולוגיה. הזמן המוקצב לפרק זה הוא כשלוש שעות. לאחר כל קטע מופיעות 12-14 שאלות בעברית, סך הכל בפרק 50 שאלות. מרביתן הינן רבות ברירה (אמריקאיות) ומיעוטן פתוחות ממוקדות. פרק זה מהווה 70% מהציון הכללי**

הפרק כולל שלושה סוגים עיקריים של שאלות, המתייחסות לכל מאמר:

א. שאלות הבנה – עוסקות בהבנת המאמר. חלקן ממוקדות במידע ספציפי ואחרות מצריכות אינטגרציה של חלקים נרחבים בטקסט. כותבי מתא"ם משמיטים חלקים שלמים בטקסט המקורי, בדרך כלל חלקים בהם הסברים וביאורים שכתב כותב המאמר המקורי על מנת להציג את המחקר שביצע. הנבחן נדרש להתמודד עם הטקסט למרות קיצור זה, עובדה הדורשת ממנו הבנה מתודולוגית מעמיקה והיכרות מצויינת עם מבנה מאמר מחקרי והרציונאל שמאחוריו.

ב. שאלות מתודולוגיה – עוסקות בהבנת הרציונאל המחקרי, מערך המחקר, השימוש בכלים הסטטיסטיים, ניתוח התוצאות ועוד. חלק מהשאלות דורשות ניתוח גרפים ו/או טבלאות.

ג. שאלות ידע כללי – עוסקות בנושאים שהוזכרו בקטע, אך דורשות שימוש בידע חיצוני שאינו קיים בטקסט, מתוך לימודי התואר הראשון בפסיכולוגיה: פסיכולוגיה של האישיות, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה פיזיולוגית, פסיכולוגיה קוגנטיבית, פסיכולוגיה אבנורמלית, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה של למידה ופסיכולוגיה של תפיסה. בחינות מתא"ם בעבר הוכיחו כי נדרשת שליטה בסיסית בנושאים אלה, כולל במושגים מרכזיים הקשורים לכל אחד מהם, על מנת להבין היטב את הטקסטים ולהתמודד עם השאלות עליהם.

** המשקל המוצהר של פרק זה הוא 70% מהציון הכללי בבחינה. מאחר ולמעשה ההתמודדות עם פרק זה מושתתת על צורך בהבנה מתודולוגית ומחקרית מקיפה, רווחת ההכרה כי היחס הריאלי בין מתודולוגיה להבנת טקסטים בבחינה קרוב יותר ל-50%-50%.

ציון המתא"ם נע בין 50 ל-150 והוא מיוצג על ידי התפלגות א-סימטרית שלילית עם ממוצע 100 וסטיית תקן 20. הציון מחושב בנפרד לכל אחד משני חלקי הבחינה, וכציון כללי משוקלל. הציונים הם יחסיים ומשקפים את הישגיו של הנבחן בהשוואה להישגי שאר הנבחנים.
הציון תקף לצורך הרשמה במשך שלוש שנים. תוצאות מתא"ם 2015 תקפות לנרשמים לשנה"ל תשע"ז (2016-2017), תשע"ח (2017-2018) ותשע"ט (2018-2019).
עבור הניגשים לבחינה יותר מפעם אחת הציון הקובע בקבלה לתואר השני במרבית המגמות, הוא הציון הגבוה יותר.

הציון בבחינה

בחינת המתא"ם היא ככל הנראה אחת הבחינות המאתגרות ביותר בישראל.
היא אמנם כוללת חומר בסטטיסטיקה ושיטות מחקר שנלמד בתואר הראשון, אך כדי להצליח בה נדרשות יכולות אשר לא נלמדות בו. בשונה ממבחנים רבים בתואר, שינון, הצבה בנוסחאות או עבודה טכנית אינן מספיקות ונדרשת הבנה אמיתית ומעמיקה של החומר והתמקדות במהויות. בנוסף, בתואר הראשון כל קורס סטטיסטי נלמד בנפרד, בעוד שהבחינה דורשת יכולת לחבר בין נושאים נפרדים יחד בזמן אמת.

בפרק השני של הבחינה, פרק הטקסטים (המכונה "הפרק ההוא של האנגלית"), ישנם אתגרים נוספים. סטודנטים רבים שניגשים לבחינה חוששים מרמת האנגלית הנדרשת, אבל זהו לא האתגר היחידי בו. הקשיים המרכזיים בפרק קשורים בידע המתודולוגי הנדרש בו, ההיכרות עם מבנה המאמר, היכולת להבחין בין עיקר וטפל, אופן העבודה, ניהול הזמן ועוד.

מעבר לאתגרים אלה, לבחינת המתא"ם אין סילבוס רשמי, כך שלא ניתן לדעת בוודאות האם נושא מסוים ייכלל בה או לא. הבחינה דורשת התמודדות מנטלית משמעותית: משך הזמן ארוך מאוד (חמש שעות וחצי סה"כ) וישנו לחץ זמן מסוים במענה על שאלות. עצם הידיעה שמדובר בבחינה ארוכה, שנערכת פעם אחת בשנה ומשפיעה מאוד על סיכויי הקבלה לתואר השני, מהווה גורם קושי משמעותי נוסף.

בחינת מתא"ם 2016 תתקיים בתאריך 27.10.2016.
הבחינה תתקיים בחיפה, ת"א, ירושלים וב"ש.

הרישום לבחינה מתבצע דרך האתר של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה באמצעות כרטיס אשראי. להגעה לאתר המרכז הארצי לחצו כאן .
אפשרות נוספת היא לשלם את דמי הבחינה בבנק או בדואר, ולשלוח את טופס ההרשמה למרכז הזימונים של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה עד לתאריך סיום ההרשמה- 26.8.15. טפסי ההרשמה לבחינה למעוניינים להירשם דרך הדואר יצאו לאור במהלך חודש יוני. ניתן יהיה להשיגם במזכירויות המחלקות לפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות באוניברסיטאות ובמכללות, או בפנייה למרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

שימו לב: אנחנו בהחלט מבינים סטודנטים שמעוניינים להירשם לקורס שלנו בשביל חווית הקורס ומעדיפים לא להירשם לבחינה עצמה. אבל, אם בכל זאת תרצו לגשת למתא"ם בסוף הקורס, יש לעשות זאת באופן נפרד מההרשמה לקורס ההכנה (:

המרכז הארצי מתחשב בלקויי למידה ובעלי מוגבלויות ומאפשר התאמות מסוימות בבחינה. ברוב המקרים, הקריטריונים לקבלת ההתאמות מחמירים יותר מאשר אלה המקובלים באוניברסיטאות ובמכללות. על מנת לקבל את ההתאמות יש לפנות מוקדם ככל האפשר למרכז הזימונים של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
באתר המרכז הארצי ניתן למצוא מידע רב אודות בחינות בתנאים מותאמים. יש לברר מול המרכז הארצי אילו מההתאמות רלוונטיות לבחינת המתא"ם ולמועמד ספציפי.

קיבלת אפשרות לגשת לבחינה בתנאים מותאמים? מעולה. חשוב שתיידע אותנו, כדי שנוכל להנחות אותך כיצד לעבוד במהלך הקורס באופן המתאים לך ביותר, וכן לסייע לך להיבחן בתנאים דומים גם בבחינות הסימולציה של הקורס.

מדי שנה מבצעת מחלקת המחקר והפיתוח של פתרונות ניתוח מעמיק של בחינת מתא"ם שהתקיימה באותה שנה. הניתוח משמש להמשך פיתוח קורס ההכנה שלנו במטרה להעניק לתלמידינו את ההכנה האופטימאלית והמקיפה ביותר לבחינה.

*